Pro 29

Kamenná deska se v roce 2017 vrátí zpět na Vikštejn

Jsou památky, jež ukrývají krásný příběh. Jsou i takové, které dokáží nečekaně sblížit člověka s člověkem, místo s místem. Mramorová deska s reliéfem z hradu Vikštejna zahrnuje obojí. Skoro před dvěma lety započala cesta návratu památky zpět do místa jejího vzniku. Tuto pouť doprovázejí příznivé okolnosti, naslouchající lidé, ochotní průvodci. Jsme přesvědčeni, že záměr obnovy a návratu původní kamenné desky z pomníku před hradem Vikštejnem pomůže zachovat genia loci místa a stane se důstojnou pietní vzpomínkou na naše předchůdce, pečovatele o kulturní krajinu.

Už jenom představa možnosti návratu památky na její původní místo v nás vyvolává pocit správnosti a narovnání řádu běhu věcí. Pomník v areálu středověkého hradu Vikštejna byl slavnostně odhalen v roce 1930, a to na základě úsilí pěveckého a hudebního spolku Die Barden, který byl v obci nositelem německého kulturního života. Vytvoření pomníku bylo zaštítěno také Kamillem a Marií Razumovskými, posledními majiteli vikštejnského panství. Pomník byl věnován německému pěvci Walteru von der Vogelweidovi. Pomník s kamennou deskou stál v původním provedení do roku 1945. Po 2. světové válce byla deska s německým nápisem odstraněna a uložena v muzeu ve Vítkově a později byla darována Vlastivědnému kroužku ve Spálově. V roce 1972 zde byla deska osazena na zámeckou ohradní zeď, kde byla až do roku 2015. V tomto roce byla spolkem Radkov znovu objevena a po 70-ti letech převezena zpět do Radkova. Bylo zajištěno její základní ošetření a především spojení prasklých částí. Následně byla deska prezentována široké veřejnosti na Dni hradu Vikštejna v srpnu 2015. Následně byla deska uložena v obecním muzeu v Radkově, odkud byla zapůjčena na výstavu Spolkový život ve Slezsku do opavského muzea.

Z dlouhého a pohnutého osudu této významné regionální památky je jasné, že pokud uvažujeme v širších souvislostech, tak se záměr obnovy pomníku do původní podoby dotýká jak obyvatel v převážné míře vysídlených z pohraničí po 2. světové válce, tak jejích následovníků i současníků žijících dodnes v regionu Vítkovska a celého Opavska. Naší současnou spolkovou činností navíc navazujeme na původní záměr a aktivity dřívějších občanských činností původního obyvatelstva.

Jsme proto rádi, že můžeme původní kamennou desku navrátit zpět na pomník před Vikštejnem. V letošním roce se nám podařilo navázat kontakt s původními německými rodáky žijícími v Německu a společně jsme vytvořili projekt a podali žádost o finanční podporu z programu Česko německého fondu budoucnosti, kde jsme uspěli. V roce 2017 tedy připravuje restaurování původní desky a její návrat na vikštejnský pomník, a to u příležitosti 7. ročníku Dne hradu Vikštejna.

img_1654a

Permanent link to this article: http://www.sdruzeniradkov.cz/?p=759

Lis 12

Poděkování – obnovená cesta otevřena!

V sobotu 5. listopadu se v Dubové sešlo několik desítek dobrovolníků k odpolední akci, která uzavírala rok dlouhé úsilí o zvelebení části obce. Výsadbě patnácti švestek a jabloní v blízkosti hřiště předcházela obnova záhumenní cesty za zámeckým areálem. Nové řady stromů byly vysazeny kolem cesty a také kolem pozemku lemujícím budoucí hrací plochu. Šestnáctým stromem byla hrušeň, vysazená v blízkosti nové kamenné lavičky obrácené do volné krajiny. Je třeba říci, že se nejedná jen tak o ledajaký strom, ale hrušeň je Stromem přání a již mnohá přání střeží. Neváhejte mu sdělit to své – všechna přání založená na dobrém úmyslu budou splněna! Za pomoc při sázení stromů a za přinesené dobroty děkujeme všem dobrovolníkům, za odborný dohled a zajištění starých krajinných odrůd Radimu Lokočovi, za finanční podporu Nadaci Partnerství.

                                                                                                        Kateřina Skalíková, spolek Radkov

 
Přátelé, 
děkujeme za vaši pomoc při obnově nového místa v krajině. Neváhejte cestou procházet (minimum je 1x/měs.), posedávat na lavičce pod Stromem přání!
podekovani_cesty_k_sobe

Permanent link to this article: http://www.sdruzeniradkov.cz/?p=748

Říj 16

Sázení stromů a otevření cesty v Dubové

V jarních a letních měsících tohoto roku se množství dobrovolníků podílelo na obnově záhumenní cesty v Dubové, za areálem zahradnictví a pily. Protože máme radost z toho, že se cesta znovu využívá (i v návaznosti na nové dětské hřiště), chceme tento projekt zakončit malou slavností, při které se můžeme setkat nejen mezi sebou a poklábosit, ale taky něco nového vyzkoušet a nakonec taky něco dobrého vypít a sníst.

V sobotu 5. listopadu se proto v Dubové uskuteční sázení ovocných stromů, 16-ti švestek a jabloní starých odrůd. Na nároží cest bude vysazen Strom přání, v budoucnu mohutná solitérní Dubovská hrušeň, a pod ní jedinečná kamenná Lavice rozjímání.

Výsadba jednořadé aleje bude výjimečná tím, že bude probíhat za účasti, dozoru a odborného komentáře významného regionálního pomologa Radima Lokoče. Záhumenní cestu pak otevře slavnostní myslivecké troubení. Teplé tekutiny jsou na místě zajištěny.

Sraz je ve 13 hodin v Dubové na konci lípové aleje. Nářadí, dobroty a přání s sebou!

Za pomoc děkujeme všem dobrovolníkům, za finanční podporu pak Nadaci Partnerství.

Kateřina Skalíková, spolek Radkov Michaela Fajkusová a Kristýna Sýkorová, Spolek přátel přírody a myslivosti Srnčata z Radkova

pozvanka_2

Pozvánka v PDF ke stažení zde.

Permanent link to this article: http://www.sdruzeniradkov.cz/?p=736

Zář 28

Obnova hradu Vikštejna

V současné době se některé objekty v areálu hradu Vikštejna nenacházejí v optimálním stavebně technickém stavu. Problematická jsou především místa korun, říms, ostění, nadpraží a kleneb. Hojně navštěvovaná památka se pomalu stává ne příliš bezpečným místem pro návštěvníky a je potřebné zahájit v nejbližší době její odborné zabezpečení a konzervací prodloužit její životnost. Proto byl v červnu do Radkova přizván statik k posouzení některých objektů v areálu. Na základě jeho doporučení pak byla stavba napravo za mostem a sklepní prostory na horním nádvoří obehnány páskou a uzavřeny pro návštěvníky. V současné době je dokončována dokumentace hodnotící stávající stav hradu a zároveň, v součinnosti s Obcí Radkov a památkovými orgány, vyhledávány finanční zdroje na základní statické zajištění, které by mělo být realizováno v nejbližší době. Finanční náklady na statický posudek a projektovou dokumentaci stávajícího stavu zříceniny Vikštejna pokryla veřejná sbírka, kterou organizoval spolek Za Opavu v roce 2014.

Kateřina Skalíková, spolek Radkov

img_0358

Permanent link to this article: http://www.sdruzeniradkov.cz/?p=730

Zář 22

Razumovští v Radkově

To, že historie nekončí, ale neustále pokračuje a my jsme její nedílnou součástí, jsme měli možnost zjistit silněji než obvykle dne 3. září letošního roku. Při příležitosti zádušní mše za rodinu Razumovských přijali pozvání radkovského faráře Petra A. Keraka potomci Camilla a Marie Razumovských, kteří se v čele s jejich vnukem hrabětem Alexandrem Razumovským zúčastnili nejen mše samotné, ale navštívili také místa, k nimž se vážou jejich rodinné vzpomínky na Opavsku. Po mši se uskutečnila krátká pobožnost u rodinné hrobky, návštěva obecního muzea na faře a zámku v Dubové.

Děkujeme otci Kerakovi za navázání kontaktu s rodinou Razumovských a zorganizování aktivit s jejich návštěvou spojených.

                                                                                                        Tomáš Skalík, spolek Radkov

Permanent link to this article: http://www.sdruzeniradkov.cz/?p=723

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky