Kvě 10

Pozvánka na Open Air Happening Vikštejn

Vážení přátelé,
ze srdce rád bych Vás pozval na tradiční setkání literátů, výtvarníků a hudebníků s názvem Open Air Happening Vikštejn.

To se uskuteční tradičně ve zdech zříceniny hradu Vikštejna v Radkově-Dubové.
Stane se tak v sobotu 10. června 2017 od 10 hodin. Vstup do hradu je volný.

Z literátů uslyšíte slova Vojtěcha Kučery, Pavlíny Lesové, Radka Glabazni, Ivana Motýla, Kristýny Konečné, Filipa Klegy, Marka Timka, z výtvarníků se představí ostravsko-opavská úderka, např. Nela Bártová, Lenka Vítková, Zuzana Remešová, Vojtěch Král, Jana Hrádková, Tereza Lichá, Marie Paterová, Karla Schon, Martin Pavlík, Tomáš Teper, Pavla Rožnovjáková.

Hudebním sestavám vévodí projekty Šamanovo zboží, Lowmoe, Zpocený voko, Lišaj, zahraje také Matěj Keberle.

Koná se za podpory statutárního města Opava, obce Radkov, Pandamie a Máma mele kafe.

Velmi se na Vás těšíme.

Za organizátory srdečně zve Ondřej Hložek

Permanent link to this article: http://www.sdruzeniradkov.cz/?p=803

Bře 22

Udržujme cesty mezi lidmi, stavme nové …

Permanent link to this article: http://www.sdruzeniradkov.cz/?p=798

Bře 20

Vyhlášení výtvarné soutěže

Spolek Radkov vyhlašuje

3. ročník výtvarné soutěže pro děti a mládež

pro oblast Vítkovska na téma

„Dům snů“

Zúčastnit se jí mohou děti a mládež v těchto kategoriích:
 1. děti ve věku 3 – 6 v době uzávěrky soutěže
 2. děti ve věku 7 – 11 v době uzávěrky soutěže
 3. děti a mládež ve věku 12 - 16
 4. mládež ve věku 17 – 25 v době uzávěrky soutěže.
Uzávěrka soutěže je 31. května 2017. WEB35d333_1stonehouseguimaraesportugalmain Práce budou vystaveny v rámci kulturní akce „Den hradu Vikštejna“ pořádané v Radkově dne 26. srpna 2017. Na vítěze čekají ceny, které budou předány na vernisáži výstavy. Po ukončení výstavy bude možné exponáty vyzvednout nejpozději do 30. 9. 2017. Práce je možné zasílat nebo osobně doručit na adresu: Obecní úřad Radkov, Radkov 58, 747 84. Obálku označte nápisem „Výtvarná soutěž 2017“.     Každá výtvarná práce musí mít na zadní straně díla uvedeny tyto informace:  
 1. Jméno, příjmení
 2. Věk
 3. Kategorie podle věku (A-D)
 4. Adresy: poštovní a e-mailová adresa, soukromá nebo adresa školy.
  Popisky musí být čitelné, nejlépe tiskacími písmeny. Pokud nebude každé dílo popsáno, bude ze soutěže vyloučeno.   Podmínky soutěže:
 • soutěž se vyhlašuje ve 4 věkových kategoriích
 • soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci s trvalým bydlištěm na území ORP Vítkov: města Vítkov a Budišov nad Budišovskou, dále obcí Březová, Čermná ve Slezsku, Kružberk, Melč, Moravice, Nové Lublice, Radkov, Staré Těchanovice, Svatoňovice, Větřkovice a jejich místních částí.
 • je možné zvolit libovolnou techniku výtvarné práce
 • počet zaslaných děl od jednoho autora je limitován počtem 1 kusu
 • nevyzvednutá díla se nevracejí
 • organizátor soutěže si vyhrazuje právo k využití získaných prací pro nekomerční účely – např. výstavy, charitativní akce a k jejich reprodukci v tisku.
  Hodnocení prací: Došlé práce budou vyhodnoceny odbornou komisí, která vybere 3 nejlepší práce v každé kategorii. Hodnotící komise si vyhrazuje právo posoudit práce podle stanovených kritérií, podle své odborné kompetence a její rozhodnutí je konečné. Autoři prací budou o výsledcích soutěže informováni nejpozději do 15. 6. 2017. Informace o výsledcích budou rovněž zveřejněny na internetových stránkách www.sdruzeniradkov.czwww.obecradkov.cz.   Propozice také ke stažení zde (.pdf)  

Permanent link to this article: http://www.sdruzeniradkov.cz/?p=783

Led 06

Na hradě Vikštejně byly zahájeny první opravné práce

img_4084Zřícenina hradu Vikštejna se řadí mezi nejstarší a nejrozsáhlejší památky našeho regionu. Přesto, že je zajišťována její pravidelná údržba, tak některé části vyžadují provedení oprav většího rozsahu. Statické posouzení odhalilo několik takových míst, která lze označit jako havarijní. Aktuálně nejzávažnější je situace zdi vpravo za vstupem do areálu hradu. Zeď vysoká více než 10m je oslabena několika otvory, které byly původně okny a postupem času se z nich staly velké nesouměrné díry. Existuje obava, že bez opravy zdi by mohlo dojít k jejímu zřícení. Podobně rizikových míst je na Vikštejně ještě několik, např. jsou zvláště nebezpečné klenby sklepů, ze kterých tu a tam vypadávají kameny a tím oslabují celé stropní konstrukce. O zhoršujícím se stavebně technickém stavu památky má povědomí nejen vlastník, ale i památkové orgány a široká veřejnost. S ohledem na tuto skutečnost spolek Radkov s dalšími partnery uspořádal veřejnou sbírku, díky níž bylo možné v průběhu několika posledních let zajistit základní dokumentace mapující aktuální stav zříceniny – polohopis a výškopis, odborné statické posouzení a dokumentaci stávajícího stavu památky. Tyto materiály nyní slouží k přípravě dílčích prováděcích projektů a mohou být také podkladem pro získání finančních prostředků na konzervační úpravy a zastavení degradačních procesů Vikštejna. Díky poskytnutým prostředkům z rozpočtu města Vítkova a obce Radkov mohly být na sklonku roku 2016 zahájeny práce právě v místech, kde se předpokládal bezprostřední odborný zásah. První etapou prací bylo tedy statické zajištění zdi na západní straně areálu. Výdřevy nyní slouží jako dočasné statické řešení, než bude konstrukce opravena stavebně. Poskytnuté prostředky umožnily také zajištění vstupu do velkého sklepení 1. nádvoří hradu, kde byla obnovena část klenby a pilíř vstupní chodby. V roce 2017 předpokládáme pokračování stavebně konzervačních zásahů dalších nebezpečných míst.

                                                                                                                 Tomáš Skalík, spolek Radkov 

Permanent link to this article: http://www.sdruzeniradkov.cz/?p=768

Pro 29

PF 2017

Permanent link to this article: http://www.sdruzeniradkov.cz/?p=764

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky