Print this Stránka

O nás

21. června 2010 bylo na Ministerstvu vnitra ČR zaregistrováno nové občanské sdružení Radkov, jež vzniklo s cílem využít potenciálu obce Radkov a jeho okolí, s jeho přírodním a kulturním bohatstvím. Občanské sdružení Radkov má prozatím 4 členy. Ve stanovách sdružení jsou uvedeny tyto základní cíle: a)    pořádání přednášek a besed s tématy umění, filozofie, literatura, příroda, společnost, architektura, památková péče apod. b)    pořádání kurzů a seminářů c)    pořádání divadelních představení d)    pořádání koncertů e)    pořádání uměleckých výstav, plenérů a sympozií f)    pořádání filmových a tanečních představení g)    pořádání dětských tématických pobytů a táborů h)    pořádání pracovních workshopů v oblasti tradičních řemesel a užívání původních stavebních materiálů i)    přispívání k ochraně kulturního dědictví, životního prostředí a zdravých životních podmínek, a to především v obci Radkov, jeho místních částech a okolí j)    ochrana kulturních památek a historických objektů, přírody a krajiny k)    informační, poradenská a publicistická činnost l)    výukové programy pro děti a mládež se zaměřením na environmentální výchovu a památkovou péči m)    propagace a prosazování principů občanské společnosti a trvale udržitelného způsobu života a rozvoje n)    podpora a aktivní uskutečňování širší účasti veřejnosti ve správních řízeních, týkajících se ochrany životního prostředí a kulturních památek v obci Radkov a jeho místních částech a okolí o)    podpora dalších forem účasti veřejnosti na řešení ekologických i sociálních problémů obce. _MG_4938Konkrétní plánované aktivity sdružení: - vytvoření nového místa k setkávání ve farním areálu v Radkově - rehabilitace lipové aleje v Dubové - obnova drobných památek – kaple v Dubové pod Vikštejnem, kaple v Javoří, křížů - pomoc při obnově náhrobků šlechtických rodů na radkovském hřbitově - výsadby alejí – Vendelín, Dubová, Radkov, Nová Zálužná - rehabilitaci zámeckého parku v Dubové - znovuoživení zříceniny hradu Vikštejna. Občanské sdružení Radkov vzniklo jako otevřená společnost všem, kteří nejsou a nechtějí být lhostejní k prostředí, ve kterém žijí a chtějí se podílet na činnostech, které mohou přinést mnoho dobrého. Přivítáme proto nové členy sdružení, kterými se mohou stát nejen místní obyvatelé, vítáni jsou všichni, kteří mají zájem. Záleží pouze na nás, jak možností, které jsou nám nabízeny, využijeme. Záleží pouze na nás, co jsme schopni společně vytvořit! Dotazy, podněty, připomínky i přihlášky k členství přijímáme na této adrese: kontakt@sdruzeniradkov.cz.

Permanent link to this article: http://www.sdruzeniradkov.cz/?page_id=2

Stanovy sdružení

Článek č. 1 Název a sídlo Zapsaný spolek „Radkov“ má sídlo v Radkově na adrese: Radkov 180, 747 84 Radkov. Článek č. 2 Charakter sdružení Sdružení je občanským sdružením, vzniklým podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva. Článek č. 3 Základní cíle a formy činnosti sdružení Základními cíli sdružení jsou zejména: …

Zobrazit stránku »

Členové sdružení

Občanské sdružení Radkov vzniklo jako otevřená společnost všem, kteří se chtějí podílet na činnostech, které mohou přinést mnoho dobrého. Přivítáme proto nové členy sdružení, kterými se mohou stát nejen místní obyvatelé, vítáni jsou všichni, kteří mají zájem. Záleží pouze na nás, jak možností, které jsou nám nabízeny, využijeme. Záleží pouze na nás, co jsme schopni …

Zobrazit stránku »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.