«

»

Bře 20

Print this Příspěvek

Vyhlášení výtvarné soutěže

Spolek Radkov vyhlašuje

3. ročník výtvarné soutěže pro děti a mládež

pro oblast Vítkovska na téma

„Dům snů“

Zúčastnit se jí mohou děti a mládež v těchto kategoriích:
 1. děti ve věku 3 – 6 v době uzávěrky soutěže
 2. děti ve věku 7 – 11 v době uzávěrky soutěže
 3. děti a mládež ve věku 12 - 16
 4. mládež ve věku 17 – 25 v době uzávěrky soutěže.
Uzávěrka soutěže je 31. května 2017. WEB35d333_1stonehouseguimaraesportugalmain Práce budou vystaveny v rámci kulturní akce „Den hradu Vikštejna“ pořádané v Radkově dne 26. srpna 2017. Na vítěze čekají ceny, které budou předány na vernisáži výstavy. Po ukončení výstavy bude možné exponáty vyzvednout nejpozději do 30. 9. 2017. Práce je možné zasílat nebo osobně doručit na adresu: Obecní úřad Radkov, Radkov 58, 747 84. Obálku označte nápisem „Výtvarná soutěž 2017“.     Každá výtvarná práce musí mít na zadní straně díla uvedeny tyto informace:  
 1. Jméno, příjmení
 2. Věk
 3. Kategorie podle věku (A-D)
 4. Adresy: poštovní a e-mailová adresa, soukromá nebo adresa školy.
  Popisky musí být čitelné, nejlépe tiskacími písmeny. Pokud nebude každé dílo popsáno, bude ze soutěže vyloučeno.   Podmínky soutěže:
 • soutěž se vyhlašuje ve 4 věkových kategoriích
 • soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci s trvalým bydlištěm na území ORP Vítkov: města Vítkov a Budišov nad Budišovskou, dále obcí Březová, Čermná ve Slezsku, Kružberk, Melč, Moravice, Nové Lublice, Radkov, Staré Těchanovice, Svatoňovice, Větřkovice a jejich místních částí.
 • je možné zvolit libovolnou techniku výtvarné práce
 • počet zaslaných děl od jednoho autora je limitován počtem 1 kusu
 • nevyzvednutá díla se nevracejí
 • organizátor soutěže si vyhrazuje právo k využití získaných prací pro nekomerční účely – např. výstavy, charitativní akce a k jejich reprodukci v tisku.
  Hodnocení prací: Došlé práce budou vyhodnoceny odbornou komisí, která vybere 3 nejlepší práce v každé kategorii. Hodnotící komise si vyhrazuje právo posoudit práce podle stanovených kritérií, podle své odborné kompetence a její rozhodnutí je konečné. Autoři prací budou o výsledcích soutěže informováni nejpozději do 15. 6. 2017. Informace o výsledcích budou rovněž zveřejněny na internetových stránkách www.sdruzeniradkov.czwww.obecradkov.cz.   Propozice také ke stažení zde (.pdf)  

Permanent link to this article: http://www.sdruzeniradkov.cz/?p=783