«

»

Led 06

Print this Příspěvek

Na hradě Vikštejně byly zahájeny první opravné práce

img_4084Zřícenina hradu Vikštejna se řadí mezi nejstarší a nejrozsáhlejší památky našeho regionu. Přesto, že je zajišťována její pravidelná údržba, tak některé části vyžadují provedení oprav většího rozsahu. Statické posouzení odhalilo několik takových míst, která lze označit jako havarijní. Aktuálně nejzávažnější je situace zdi vpravo za vstupem do areálu hradu. Zeď vysoká více než 10m je oslabena několika otvory, které byly původně okny a postupem času se z nich staly velké nesouměrné díry. Existuje obava, že bez opravy zdi by mohlo dojít k jejímu zřícení. Podobně rizikových míst je na Vikštejně ještě několik, např. jsou zvláště nebezpečné klenby sklepů, ze kterých tu a tam vypadávají kameny a tím oslabují celé stropní konstrukce. O zhoršujícím se stavebně technickém stavu památky má povědomí nejen vlastník, ale i památkové orgány a široká veřejnost. S ohledem na tuto skutečnost spolek Radkov s dalšími partnery uspořádal veřejnou sbírku, díky níž bylo možné v průběhu několika posledních let zajistit základní dokumentace mapující aktuální stav zříceniny – polohopis a výškopis, odborné statické posouzení a dokumentaci stávajícího stavu památky. Tyto materiály nyní slouží k přípravě dílčích prováděcích projektů a mohou být také podkladem pro získání finančních prostředků na konzervační úpravy a zastavení degradačních procesů Vikštejna. Díky poskytnutým prostředkům z rozpočtu města Vítkova a obce Radkov mohly být na sklonku roku 2016 zahájeny práce právě v místech, kde se předpokládal bezprostřední odborný zásah. První etapou prací bylo tedy statické zajištění zdi na západní straně areálu. Výdřevy nyní slouží jako dočasné statické řešení, než bude konstrukce opravena stavebně. Poskytnuté prostředky umožnily také zajištění vstupu do velkého sklepení 1. nádvoří hradu, kde byla obnovena část klenby a pilíř vstupní chodby. V roce 2017 předpokládáme pokračování stavebně konzervačních zásahů dalších nebezpečných míst.

                                                                                                                 Tomáš Skalík, spolek Radkov 

Permanent link to this article: http://www.sdruzeniradkov.cz/?p=768