«

»

Pro 29

Print this Příspěvek

Kamenná deska se v roce 2017 vrátí zpět na Vikštejn

Jsou památky, jež ukrývají krásný příběh. Jsou i takové, které dokáží nečekaně sblížit člověka s člověkem, místo s místem. Mramorová deska s reliéfem z hradu Vikštejna zahrnuje obojí. Skoro před dvěma lety započala cesta návratu památky zpět do místa jejího vzniku. Tuto pouť doprovázejí příznivé okolnosti, naslouchající lidé, ochotní průvodci. Jsme přesvědčeni, že záměr obnovy a návratu původní kamenné desky z pomníku před hradem Vikštejnem pomůže zachovat genia loci místa a stane se důstojnou pietní vzpomínkou na naše předchůdce, pečovatele o kulturní krajinu.

Už jenom představa možnosti návratu památky na její původní místo v nás vyvolává pocit správnosti a narovnání řádu běhu věcí. Pomník v areálu středověkého hradu Vikštejna byl slavnostně odhalen v roce 1930, a to na základě úsilí pěveckého a hudebního spolku Die Barden, který byl v obci nositelem německého kulturního života. Vytvoření pomníku bylo zaštítěno také Kamillem a Marií Razumovskými, posledními majiteli vikštejnského panství. Pomník byl věnován německému pěvci Walteru von der Vogelweidovi. Pomník s kamennou deskou stál v původním provedení do roku 1945. Po 2. světové válce byla deska s německým nápisem odstraněna a uložena v muzeu ve Vítkově a později byla darována Vlastivědnému kroužku ve Spálově. V roce 1972 zde byla deska osazena na zámeckou ohradní zeď, kde byla až do roku 2015. V tomto roce byla spolkem Radkov znovu objevena a po 70-ti letech převezena zpět do Radkova. Bylo zajištěno její základní ošetření a především spojení prasklých částí. Následně byla deska prezentována široké veřejnosti na Dni hradu Vikštejna v srpnu 2015. Následně byla deska uložena v obecním muzeu v Radkově, odkud byla zapůjčena na výstavu Spolkový život ve Slezsku do opavského muzea.

Z dlouhého a pohnutého osudu této významné regionální památky je jasné, že pokud uvažujeme v širších souvislostech, tak se záměr obnovy pomníku do původní podoby dotýká jak obyvatel v převážné míře vysídlených z pohraničí po 2. světové válce, tak jejích následovníků i současníků žijících dodnes v regionu Vítkovska a celého Opavska. Naší současnou spolkovou činností navíc navazujeme na původní záměr a aktivity dřívějších občanských činností původního obyvatelstva.

Jsme proto rádi, že můžeme původní kamennou desku navrátit zpět na pomník před Vikštejnem. V letošním roce se nám podařilo navázat kontakt s původními německými rodáky žijícími v Německu a společně jsme vytvořili projekt a podali žádost o finanční podporu z programu Česko německého fondu budoucnosti, kde jsme uspěli. V roce 2017 tedy připravuje restaurování původní desky a její návrat na vikštejnský pomník, a to u příležitosti 7. ročníku Dne hradu Vikštejna.

img_1654a

Permanent link to this article: http://www.sdruzeniradkov.cz/?p=759