«

»

Zář 28

Print this Příspěvek

Obnova hradu Vikštejna

V současné době se některé objekty v areálu hradu Vikštejna nenacházejí v optimálním stavebně technickém stavu. Problematická jsou především místa korun, říms, ostění, nadpraží a kleneb. Hojně navštěvovaná památka se pomalu stává ne příliš bezpečným místem pro návštěvníky a je potřebné zahájit v nejbližší době její odborné zabezpečení a konzervací prodloužit její životnost. Proto byl v červnu do Radkova přizván statik k posouzení některých objektů v areálu. Na základě jeho doporučení pak byla stavba napravo za mostem a sklepní prostory na horním nádvoří obehnány páskou a uzavřeny pro návštěvníky. V současné době je dokončována dokumentace hodnotící stávající stav hradu a zároveň, v součinnosti s Obcí Radkov a památkovými orgány, vyhledávány finanční zdroje na základní statické zajištění, které by mělo být realizováno v nejbližší době. Finanční náklady na statický posudek a projektovou dokumentaci stávajícího stavu zříceniny Vikštejna pokryla veřejná sbírka, kterou organizoval spolek Za Opavu v roce 2014.

Kateřina Skalíková, spolek Radkov

img_0358

Permanent link to this article: http://www.sdruzeniradkov.cz/?p=730