«

»

Bře 28

Print this Příspěvek

Vyhlášení výtvarné soutěže „Voda v krajině“

Spolek Radkov vyhlašuje

výtvarnou soutěž pro oblast Vítkovska na téma

„Voda v krajině“.

Voda v krajině Zúčastnit se mohou děti i dospělí v těchto kategoriích:
 1. děti ve věku 5 – 10 v době uzávěrky soutěže
 2. děti ve věku 11 – 15 v době uzávěrky soutěže
 3. mládež ve věku 16 – 25 v době uzávěrky soutěže
 4. dospělí ve věku 26 a více v době uzávěrky soutěže.
Uzávěrka soutěže je 20. května 2016.   Práce budou vystaveny v rámci kulturní akce „Noc kostelů“ pořádané v Radkově dne 10. června 2016. Na vítěze čekají ceny, které budou předány na vernisáži výstavy. Po ukončení výstavy bude možné exponáty vyzvednout nejpozději do 30. 6. 2016. Práce je možné zasílat nebo osobně doručit na adresu: Obecní úřad Radkov, Radkov 58, 747 84. Obálku označte nápisem „Výtvarná soutěž 2016“.   Každá práce musí mít na zadní straně díla uvedeny tyto informace:
 1. Jméno, příjmení
 2. Věk
 3. Kategorie podle věku (A-D)
 4. Adresy: poštovní a e-mailová adresa soukromá nebo adresa školy.
Popisky musí být čitelné, nejlépe tiskacími písmeny.   Podmínky soutěže:
 • soutěž se vyhlašuje ve 4 věkových kategoriích
 • soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci s trvalým bydlištěm na území ORP Vítkov: města Vítkov a Budišov nad Budišovskou, dále obcí Březová, Čermná ve Slezsku, Kružberk, Melč, Moravice, Nové Lublice, Radkov, Staré Těchanovice, Svatoňovice, Větřkovice a jejich místních částí.
 • je možné zvolit libovolnou techniku výtvarné práce
 • počet zaslaných děl od jednoho autora je limitován počtem 1 kusu
 • nevyzvednutá díla se nevracejí
 • organizátor soutěže si vyhrazuje právo k využití získaných prací pro nekomerční účely – např. výstavy, charitativní akce a k jejich reprodukci v tisku.
  Hodnocení prací Došlé práce budou vyhodnoceny odbornou komisí, která vybere 3 nejlepší práce v každé kategorii. Hodnotící komise si vyhrazuje právo posoudit práce podle stanovených kritérií, podle své odborné kompetence a její rozhodnutí je konečné. Autoři prací budou o výsledcích soutěže informováni nejpozději do 30. 5. 2016. Informace o výsledcích budou rovněž zveřejněny na internetových stránkách www.sdruzeniradkov.czwww.obecradkov.cz.      

Permanent link to this article: http://www.sdruzeniradkov.cz/?p=458