Led 06

Na hradě Vikštejně byly zahájeny první opravné práce

img_4084Zřícenina hradu Vikštejna se řadí mezi nejstarší a nejrozsáhlejší památky našeho regionu. Přesto, že je zajišťována její pravidelná údržba, tak některé části vyžadují provedení oprav většího rozsahu.

Statické posouzení odhalilo několik takových míst, která lze označit jako havarijní. Aktuálně nejzávažnější je situace zdi vpravo za vstupem do areálu hradu. Zeď vysoká více než 10m je oslabena několika otvory, které byly původně okny a postupem času se z nich staly velké nesouměrné díry. Existuje obava, že bez opravy zdi by mohlo dojít k jejímu zřícení. Podobně rizikových míst je na Vikštejně ještě několik, např. jsou zvláště nebezpečné klenby sklepů, ze kterých tu a tam vypadávají kameny a tím oslabují celé stropní konstrukce.

O zhoršujícím se stavebně technickém stavu památky má povědomí nejen vlastník, ale i památkové orgány a široká veřejnost. S ohledem na tuto skutečnost spolek Radkov s dalšími partnery uspořádal veřejnou sbírku, díky níž bylo možné v průběhu několika posledních let zajistit základní dokumentace mapující aktuální stav zříceniny – polohopis a výškopis, odborné statické posouzení a dokumentaci stávajícího stavu památky. Tyto materiály nyní slouží k přípravě dílčích prováděcích projektů a mohou být také podkladem pro získání finančních prostředků na konzervační úpravy a zastavení degradačních procesů Vikštejna. Díky poskytnutým prostředkům z rozpočtu města Vítkova a obce Radkov mohly být na sklonku roku 2016 zahájeny práce právě v místech, kde se předpokládal bezprostřední odborný zásah.

První etapou prací bylo tedy statické zajištění zdi na západní straně areálu. Výdřevy nyní slouží jako dočasné statické řešení, než bude konstrukce opravena stavebně. Poskytnuté prostředky umožnily také zajištění vstupu do velkého sklepení 1. nádvoří hradu, kde byla obnovena část klenby a pilíř vstupní chodby.

V roce 2017 předpokládáme pokračování stavebně konzervačních zásahů dalších nebezpečných míst.

                                                                                                                 Tomáš Skalík, spolek Radkov 

Permanent link to this article: http://www.sdruzeniradkov.cz/?p=768

Pro 29

PF 2017

Permanent link to this article: http://www.sdruzeniradkov.cz/?p=764

Pro 29

Kamenná deska se v roce 2017 vrátí zpět na Vikštejn

Jsou památky, jež ukrývají krásný příběh. Jsou i takové, které dokáží nečekaně sblížit člověka s člověkem, místo s místem. Mramorová deska s reliéfem z hradu Vikštejna zahrnuje obojí. Skoro před dvěma lety započala cesta návratu památky zpět do místa jejího vzniku. Tuto pouť doprovázejí příznivé okolnosti, naslouchající lidé, ochotní průvodci. Jsme přesvědčeni, že záměr obnovy a návratu původní kamenné desky z pomníku před hradem Vikštejnem pomůže zachovat genia loci místa a stane se důstojnou pietní vzpomínkou na naše předchůdce, pečovatele o kulturní krajinu.

Už jenom představa možnosti návratu památky na její původní místo v nás vyvolává pocit správnosti a narovnání řádu běhu věcí. Pomník v areálu středověkého hradu Vikštejna byl slavnostně odhalen v roce 1930, a to na základě úsilí pěveckého a hudebního spolku Die Barden, který byl v obci nositelem německého kulturního života. Vytvoření pomníku bylo zaštítěno také Kamillem a Marií Razumovskými, posledními majiteli vikštejnského panství. Pomník byl věnován německému pěvci Walteru von der Vogelweidovi. Pomník s kamennou deskou stál v původním provedení do roku 1945. Po 2. světové válce byla deska s německým nápisem odstraněna a uložena v muzeu ve Vítkově a později byla darována Vlastivědnému kroužku ve Spálově. V roce 1972 zde byla deska osazena na zámeckou ohradní zeď, kde byla až do roku 2015. V tomto roce byla spolkem Radkov znovu objevena a po 70-ti letech převezena zpět do Radkova. Bylo zajištěno její základní ošetření a především spojení prasklých částí. Následně byla deska prezentována široké veřejnosti na Dni hradu Vikštejna v srpnu 2015. Následně byla deska uložena v obecním muzeu v Radkově, odkud byla zapůjčena na výstavu Spolkový život ve Slezsku do opavského muzea.

Z dlouhého a pohnutého osudu této významné regionální památky je jasné, že pokud uvažujeme v širších souvislostech, tak se záměr obnovy pomníku do původní podoby dotýká jak obyvatel v převážné míře vysídlených z pohraničí po 2. světové válce, tak jejích následovníků i současníků žijících dodnes v regionu Vítkovska a celého Opavska. Naší současnou spolkovou činností navíc navazujeme na původní záměr a aktivity dřívějších občanských činností původního obyvatelstva.

Jsme proto rádi, že můžeme původní kamennou desku navrátit zpět na pomník před Vikštejnem. V letošním roce se nám podařilo navázat kontakt s původními německými rodáky žijícími v Německu a společně jsme vytvořili projekt a podali žádost o finanční podporu z programu Česko německého fondu budoucnosti, kde jsme uspěli. V roce 2017 tedy připravuje restaurování původní desky a její návrat na vikštejnský pomník, a to u příležitosti 7. ročníku Dne hradu Vikštejna.

img_1654a

Permanent link to this article: http://www.sdruzeniradkov.cz/?p=759

Lis 12

Poděkování – obnovená cesta otevřena!

V sobotu 5. listopadu se v Dubové sešlo několik desítek dobrovolníků k odpolední akci, která uzavírala rok dlouhé úsilí o zvelebení části obce. Výsadbě patnácti švestek a jabloní v blízkosti hřiště předcházela obnova záhumenní cesty za zámeckým areálem. Nové řady stromů byly vysazeny kolem cesty a také kolem pozemku lemujícím budoucí hrací plochu. Šestnáctým stromem byla hrušeň, vysazená v blízkosti nové kamenné lavičky obrácené do volné krajiny. Je třeba říci, že se nejedná jen tak o ledajaký strom, ale hrušeň je Stromem přání a již mnohá přání střeží. Neváhejte mu sdělit to své – všechna přání založená na dobrém úmyslu budou splněna!

Za pomoc při sázení stromů a za přinesené dobroty děkujeme všem dobrovolníkům, za odborný dohled a zajištění starých krajinných odrůd Radimu Lokočovi, za finanční podporu Nadaci Partnerství.

                                                                                                        Kateřina Skalíková, spolek Radkov

 

Přátelé, 
děkujeme za vaši pomoc při obnově nového místa v krajině. Neváhejte cestou procházet (minimum je 1x/měs.), posedávat na lavičce pod Stromem přání!
podekovani_cesty_k_sobe

Permanent link to this article: http://www.sdruzeniradkov.cz/?p=748

Říj 16

Sázení stromů a otevření cesty v Dubové

V jarních a letních měsících tohoto roku se množství dobrovolníků podílelo na obnově záhumenní cesty v Dubové, za areálem zahradnictví a pily. Protože máme radost z toho, že se cesta znovu využívá (i v návaznosti na nové dětské hřiště), chceme tento projekt zakončit malou slavností, při které se můžeme setkat nejen mezi sebou a poklábosit, ale taky něco nového vyzkoušet a nakonec taky něco dobrého vypít a sníst.

V sobotu 5. listopadu se proto v Dubové uskuteční sázení ovocných stromů, 16-ti švestek a jabloní starých odrůd. Na nároží cest bude vysazen Strom přání, v budoucnu mohutná solitérní Dubovská hrušeň, a pod ní jedinečná kamenná Lavice rozjímání.

Výsadba jednořadé aleje bude výjimečná tím, že bude probíhat za účasti, dozoru a odborného komentáře významného regionálního pomologa Radima Lokoče. Záhumenní cestu pak otevře slavnostní myslivecké troubení. Teplé tekutiny jsou na místě zajištěny.

Sraz je ve 13 hodin v Dubové na konci lípové aleje. Nářadí, dobroty a přání s sebou!

Za pomoc děkujeme všem dobrovolníkům, za finanční podporu pak Nadaci Partnerství.

Kateřina Skalíková, spolek Radkov
Michaela Fajkusová a Kristýna Sýkorová, Spolek přátel přírody a myslivosti Srnčata z Radkova

pozvanka_2

Pozvánka v PDF ke stažení zde.

Permanent link to this article: http://www.sdruzeniradkov.cz/?p=736

Starší příspěvky «