Srp 18

Pozvánka na Den hradu Vikštejna 27. 8. 2016

Pozvánka_Den_hradu_Vikštejn_27_8_2016

Permanent link to this article: http://www.sdruzeniradkov.cz/?p=623

Čvc 02

Dětský den v Radkově

Olympijské disciplíny čekaly na děti v sobotu 25. června 2016. Nechybělo zažehnutí olympijského ohně či průvod zástupců jednotlivých států, kteří dělali porotce u jednotlivých disciplín. Mohli jste potkat mj. zástupce z Číny, Austrálie, Velké Británie, České republiky, Brazílie, Jamajky či Kuby. Děti byly za své skvělé výkony odměněny medailemi.

Permanent link to this article: http://www.sdruzeniradkov.cz/?p=605

Čvn 25

Veřejné projednání k bezpečnosti a životnímu prostředí v obci

V polovině dubna se v Kulturním domě v Radkově uskutečnilo projednání pro širokou veřejnost, na kterém se řešily důležité otázky obce. Na úvod vystoupil starosta Petr Dubový, který přítomné informoval o chystaných úpravách v obci – chodnících, novém veřejném osvětlení a výstavbě dětského hřiště. Dále upozornil na novou legislativu týkající se kotlů na pevná paliva a reflexních prvků pro chodce. Na projednání byly pozváni odborníci, kteří se dlouhodobě zabývají otázkou ochrany životního prostředí. Jako první vystoupila se svým příspěvkem Ing. Iva Škrovová, která komentovala současný stav vesnic a pomohla definovat přítomným, co dělá vesnici vesnicí. Zároveň otevřela otázku možného využití farního areálu v Radkově jako komunitní zahrady. PhDr. Marcela Klemensová ze spolku Arnika seznámila přítomné s historií a funkcemi alejí a upozornila na hrozby při jejich péči a ochraně. Na informace o lipové aleji mezi Radkovem a Dubovou navázal Tomáš Skalík ze spolku Radkov. Uvedl důvody k zachování aleje, komentoval postupné kroky vedoucí k její záchraně a aktuální situaci. Diskusní blok pak uzavřela Michaela Fajkusová a Kristýna Sýkorová ze Spolku přátel přírody a myslivosti Srnčata z Radkova, které se zabývaly tématem studánek a výsadeb stromů ve volné krajině. Večer pak uzavřel dokumentární film „Krajina, která spojuje“. Všem přednášejícím děkujeme za podnětné a věcné příspěvky.
Na závěr si dovolím malou poznámku. Je velká škoda, že se setkání, kde se řeší často zásadní otázky obce a mají dopad na velké skupiny obyvatel, účastní tak málo lidí. Může se přitom jednat o podobné veřejné projednání, anebo například o jednání zastupitelstva. Setkání tohoto typu slouží veřejnosti, zabývají se veřejnými otázkami a slouží k vašemu informování, diskusi, zamyšlení a správnému rozhodování. Nechte se správně a včas informovat a nenechejte ostatní, aby rozhodovali za vás.

Permanent link to this article: http://www.sdruzeniradkov.cz/?p=614

Čvn 17

Noc fary v Radkově 2016

V pátek 10. června jsme zorganizovali, trochu netradičně, Noc fary v Radkově. Původně jsme plánovali kulturní večer uskutečnit v kostele Narození Panny Marie, ale s ohledem na jiné plány farnosti jsme i my ty své museli změnit. Z náplně večerního programu to však nic neubralo. Počasí nám přálo a průběh akce provázeli milí lidé. V úvodu byla slavnostně vyhodnocena výtvarná soutěž „Voda v krajině“ a předány ceny. Následavalo výborné vystoupení pěveckého tělesa „Každý zpívá tak, jak umí“ a večer byl uzavřen komentovanou prohlídkou farního areálu. Po celý večer byla fara otevřena veřejnosti a návštěvníci zde mohli shlédnout všechny výtvarné práce. Výstava je k vidění ještě do 30. června 2016.

Rovněž děkujeme sponzorům výtvarné soutěže: spolku Radkov, spolku Za Opavu, Obci Radkov, společnosti CSC stavby, Plovárně Hranice a MAS Opavsko. 

Permanent link to this article: http://www.sdruzeniradkov.cz/?p=601

Čvn 10

Noc fary v Radkově 2016

Noc_fary_2016Pozvánka ke stažení zde (.pdf)

Permanent link to this article: http://www.sdruzeniradkov.cz/?p=560

Starší příspěvky «